Klachtenfunctionaris

Wij streven er continu naar om de zorg te leveren op basis van uw wensen. Het kan toch voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe we dit samen kunnen oplossen. In eerst instantie kunt u het bespreken met uw directe zorgverlener .

Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u ook terecht bij onze klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk.

We huren deze klachtenfunctionaris in via Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht. Wat kan de klachtenfunctionaris voor u doen? De klachtenfunctionaris bemiddelt bij ontevredenheid of een klacht over de zorg, de zorgverlener en/of de organisatie. Het uitgangspunt is dat wij door middel van de ondersteuning van de klachtenfunctionaris gezamenlijk tot een oplossing komen;

  • de klachtenfunctionaris luistert naar uw probleem en komt samen met u tot een heldere formulering van de klacht;
  •  met uw toestemming overlegt de klachtenfunctionaris met ons over de klacht;
  • de klachtenfunctionaris geeft u informatie over uw rechten;
  • de klachtenfunctionaris organiseert een bemiddelingsgesprek. Onze klachtenregeling We hebben een interne klachtenregeling en een externe klachtenregeling. In de interne klachtenregeling staan alle klachtmogelijkheden binnen onze organisatie beschreven. In de externe klachtenregeling ligt vast op welke wijze de klachtenfunctionaris klachten behandelt conform de Wet kwaliteit, klachtrecht en geschillen zorg.

U kunt de klachtenregeling hier downloaden of opvragen bij; info@houvass.nl  of info@levensloopregisseur.nl

Hoe komt u in contact met de klachtenfunctionaris?

Via de website van Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht kunt u meer informatie vinden. Er is een aparte website voor cliënten op www.eckg.nl. Wanneer u klikt op ‘Website indienen klachten’ komt u op de klachtpagina terecht. Op deze pagina vind u ook het profiel van de klachtenfunctionaris die we inhuren en kunt u direct in contact komen.

De klachtenfunctionaris;

Naam: Ankie Duimel

E-mailadres: A.Duimel@eckg.nl

Algemeen telefoonnummer: 023-7001210 (ma t/m vr van 9:00 – 12:00)

Profielpagina

"Tijdens het keukentafelgesprek bij de gemeente bespreken we wat er nodig is, maar wat is nu goede zorg voor ons gezin? Er is veel, maar wat is het beste voor ons gezin in deze situatie"