Levensloopregisseur

Welkom bij de Levensloopregisseur

De levensloopregisseur heeft specialistische kennis van chronische zorg bij ontwikkelingsproblematiek, zoals autisme, ADHD en/of een verstandelijke of lichamelijke beperking. Zorg die er per levensfase anders uit kan zien. Een levensloopregisseur voorkomt dat iemand door die beperking vastloopt of er per levensfase een nieuwe zoektocht start. We geven advies, waardoor gezinnen weer grip krijgen op de situatie, zorgaanbieders elkaar versterken en gemeenten effectief invulling geven aan het sociale domein.

"Tijdens het keukentafelgesprek bij de gemeente bespreken we wat er nodig is, maar wat is nu goede zorg voor ons gezin? Er is veel, maar wat is het beste voor ons gezin in deze situatie"

Submit to FacebookSubmit to LinkedIn